skip to Main Content
Check out onze werkwijze voor dat u uw bestelling plaatst!

1. Number plates

Basisvereisten

 • Cijfers bestaan ​​uit één kleur (wit/zwart).
 • De nummers worden gescheiden door ten minste 10 mm.
 • De nummers zijn minimaal 80 mm hoog en 10 mm dik.
 • Er is minimaal een rand van 15 mm met de vereiste achtergrondkleurbuiten rond de nummers.
 • Op het minimalevlak van de achtergrondkleur mogen er geen andere indicaties aangebracht worden buiten de vereiste nummers.
 • De kleuren van de nummers en de achtergrond zijn in overeenstemming met de vereiste klassenkleuren.
 • De figuren hebben een gemakkelijk leesbare vorm.
 • Nummers mogen geen gekleurde omranding hebben anders dan de vereiste achtergrondkleur van de klasse van de rijder.
 • De achtergrondkleur mag de contouren van de cijfers niet volgen.
 • De vereiste achtergrondkleur achter het cijfer moet een aaneengesloten kleurvalk zijn.
 • Cijfers mogen geen vreemde vormen hebben waardoor ze moeilijk leesbaar zijn.

2. Side plates en nummers

Basisvereisten

 • De nummers zijn minimaal 60 mm hoog en 8 mm dik.
 • De kleur van het nummer is zwart.
 • De nummers worden gescheiden door ten minste 8 mm.
 • Het achtergrondoppervlak is wit.
 • De minimale grootte van het witte oppervlak is 8 cm hoog en 10 cm breed.
 • Het minimale witte gebied mag geen andere informatie bevatten dan de vereiste nummers.
 • Het witte vlak steekt aan alle kanten minstens 8 mm buiten de nummers.

1. Number plates

Basic Requirements

 • Numbers consist of one color (white / black).
 • The numbers are separated by at least 10 mm.
 • The numbers are at least 80 mm high and 10 mm thick.
 • There is at least a 15 mm border with the required background color outside around the numbers.
 • No other indications may be provided outside the required numbers on the minimal surface of the background color.
 • The colors of the numbers and the background are in accordance with the required class colors.
 • The figures have an easily readable shape.
 • Numbers cannot have a colored border other than the required background color of the driver’s class.
 • The background color must not follow the contours of the figures.
 • The required background color after the number must be a continuous color trap.
 • Figures may not have strange shapes, they are difficult to read.

2. Side plates and numbers

Basic Requirements

 • The numbers are at least 60 mm high and 8 mm thick.
 • The color of the number is black.
 • The numbers are separated by at least 8 mm.
 • The background surface is white.
 • The minimum size of the white surface is 8 cm high and 10 cm wide.
 • The minimum white area must not contain any information other than the required numbers.
 • The white area protrudes on all sides by at least 8 mm outside the numbers.
Winkelwagen
Back To Top
Translate »
Independently verified
54 reviews