Skip to content
Check out onze werkwijze voor dat u uw bestelling plaatst!

1. Number plates

 • Junior Men/Women/Cruisers: zwart nummerbord met witte cijfers
 • Elite Men/Women/Cruisers: wit nummerbord met zwarte cijfers
 • Boys: geel nummerbord met zwarte cijfers
 • Girls: blauw nummerbord met witte cijfers
 • Cruisers: rood nummerbord met witte cijfers

Wat de Juniors betreft, vragen wij ook dat ze gedurende het hele seizoen met een zwart nummerbord zullen rijden, zelfs indien ze samen met de Elite rijden.

Basisvereisten

 • Cijfers bestaan ​​uit één kleur (wit/zwart).
 • De nummers worden gescheiden door ten minste 10 mm.
 • De nummers zijn minimaal 80 mm hoog en 10 mm dik.
 • Er is minimaal een rand van 15 mm met de vereiste achtergrondkleurbuiten rond de nummers.
 • Op het minimalevlak van de achtergrondkleur mogen er geen andere indicaties aangebracht worden buiten de vereiste nummers.
 • De kleuren van de nummers en de achtergrond zijn in overeenstemming met de vereiste klassenkleuren.
 • De figuren hebben een gemakkelijk leesbare vorm.
 • Nummers mogen geen gekleurde omranding hebben anders dan de vereiste achtergrondkleur van de klasse van de rijder.
 • De achtergrondkleur mag de contouren van de cijfers niet volgen.
 • De vereiste achtergrondkleur achter het cijfer moet een aaneengesloten kleurvalk zijn.
 • Cijfers mogen geen vreemde vormen hebben waardoor ze moeilijk leesbaar zijn.

2. Side plates en nummers

Basisvereisten

 • De nummers zijn minimaal 60 mm hoog en 8 mm dik.
 • De kleur van het nummer is zwart.
 • De nummers worden gescheiden door ten minste 8 mm.
 • Het achtergrondoppervlak is wit.
 • De minimale grootte van het witte oppervlak is 8 cm hoog en 10 cm breed.
 • Het minimale witte gebied mag geen andere informatie bevatten dan de vereiste nummers.
 • Het witte vlak steekt aan alle kanten minstens 8 mm buiten de nummers.

1. Number plates

 • Junior Men/Women/Cruisers: black license plate with white numbers
 • Elite Men/Women/Cruisers: white license plate with black numbers
 • Boys: Yellow license plate with black numbers
 • Girls: Blue license plate with white numbers
 • Cruisers: red license plate with white numbers

As for the Juniors, we also ask that they will ride with a black license plate throughout the season, even if they ride with the Elite.

Basic Requirements

 • Numbers consist of one color (white / black).
 • The numbers are separated by at least 10 mm.
 • The numbers are at least 80 mm high and 10 mm thick.
 • There is at least a 15 mm border with the required background color outside around the numbers.
 • No other indications may be provided outside the required numbers on the minimal surface of the background color.
 • The colors of the numbers and the background are in accordance with the required class colors.
 • The figures have an easily readable shape.
 • Numbers cannot have a colored border other than the required background color of the driver’s class.
 • The background color must not follow the contours of the figures.
 • The required background color after the number must be a continuous color trap.
 • Figures may not have strange shapes, they are difficult to read.

2. Side plates and numbers

 • Junior Men/Women/Cruisers: black license plate with white numbers
 • Elite Men/Women/Cruisers: white license plate with black numbers
 • Boys: Yellow license plate with black numbers
 • Girls: Blue license plate with white numbers
 • Cruisers: red license plate with white numbers

As for the Juniors, we also ask that they will ride with a black license plate throughout the season, even if they ride with the Elite.

Translated with DeepL.com (free version)

Basic Requirements

 • The numbers are at least 60 mm high and 8 mm thick.
 • The color of the number is black.
 • The numbers are separated by at least 8 mm.
 • The background surface is white.
 • The minimum size of the white surface is 8 cm high and 10 cm wide.
 • The minimum white area must not contain any information other than the required numbers.
 • The white area protrudes on all sides by at least 8 mm outside the numbers.
Winkelwagen
Back To Top
Translate »
Independently verified
56 reviews