Skip to content
Check out onze werkwijze voor dat u uw bestelling plaatst!

Algemene voorwaarden

[vc_single_image image=”452″ img_size=”250×200″]

algemene voorwaarden

Deze pagina (samen met onze Privacyverklaring) vertelt u informatie over ons en de wettelijke voorwaarden (“Voorwaarden”) waarop u de softwareapplicatie (“Software”) op onze website en anders (“Services”) kunt gebruiken.

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op elk contract tussen ons met betrekking tot de Services (“Contract”). Lees deze voorwaarden zorgvuldig door en zorg dat u ze begrijpt voordat u de Services gebruikt. Houd er rekening mee dat u door gebruik te maken van onze Services wordt geacht deze Voorwaarden te hebben aanvaard en ermee akkoord te gaan. U dient een kopie van deze Voorwaarden af ​​te drukken of op uw computer op te slaan voor toekomstig gebruik.

We wijzigen deze voorwaarden van tijd tot tijd. Lees elke keer dat u onze site wilt gebruiken deze Voorwaarden om er zeker van te zijn dat u de voorwaarden begrijpt die op dat moment van toepassing zijn. Deze voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 2/2/2020.

Deze Voorwaarden en elk Contract tussen ons zijn alleen in de Nederlandse taal.

1 Informatie over ons

1.1 Wij exploiteren de website www.bmxstickers.be (“Website”). Wij zijn Imagin8, handelend als “Imagin8” en “bmxstickers.be”, een bedrijf geregistreerd in Geel onder bedrijfsnummer BE 0661.787.250.

1.2 Contact met ons opnemen als u een consument bent:
1.2.1 Als u om welke reden dan ook contact met ons wilt opnemen, ook omdat u klachten hebt, kunt u contact opnemen met onze klantenservice via onze website-contactpagina of door ons een e-mail te sturen op service@bmxstickers.be.
1.2.2 Als we contact met u moeten opnemen of u hiervan schriftelijk op de hoogte moeten stellen, doen we dit per e-mail of per vooruitbetaalde post op het adres dat u ons bij uw bestelling hebt opgegeven.
1.3 Contact met ons opnemen als u een bedrijf bent. U kunt contact opnemen met onze klantenservice via onze website-contactpagina of door ons een e-mail te sturen op service@bmxstickers.be.

2. De service

2.1 U mag de Software uitsluitend gebruiken om u in staat te stellen de Services te gebruiken en ervan te genieten zoals aangeboden door bmxstickers.be op de Website, en zoals toegestaan ​​door deze Voorwaarden.

2.2 U mag geen enkel deel van de Software in uw eigen programma’s opnemen of enig deel ervan in combinatie met uw eigen programma’s compileren, overdragen voor gebruik met een andere service, of verkopen, verhuren, leasen, uitlenen, toewijzen, commercieel exploiteren, bekendmaken , de Software lenen, distribueren of in sublicentie geven of anderszins alle rechten op de Software toewijzen, geheel of gedeeltelijk.

2.3 U mag de Software niet gebruiken voor illegale doeleinden. We kunnen stoppen met het verstrekken van software en we kunnen uw recht om software en / of de website te gebruiken op elk gewenst moment beëindigen.

2.4 Uw rechten om de Software te gebruiken, worden automatisch beëindigd zonder kennisgeving van ons als u zich niet aan deze Voorwaarden houdt

2.5 Alle software die in een service wordt gebruikt, is eigendom van bmxstickers.be of zijn softwareleveranciers en wordt beschermd door internationale auteursrechtwetten.

2.6 Tenzij expliciet toegestaan ​​onder de toepasselijke dwingende wetgeving, mag u niet, en zult u geen andere personen aanmoedigen, assisteren of machtigen om te kopiëren, wijzigen, reverse engineeren, decompileren of demonteren, spiegelen, inlijsten, downloaden, weergeven, verzenden, distribueren alles of enig deel van de Software, of anderszins geknoeid met, de Software, geheel of gedeeltelijk, of afgeleide werken van of van de Software maken.

2.7 Om de Software up-to-date te houden, kunnen we op elk gewenst moment en zonder kennisgeving u automatische of handmatige updates aanbieden.

2.8 U mag de Services gebruiken om ontwerpen op de Website te bestellen met behulp van de technologie die door de Software wordt geleverd volgens de specificaties die u nodig heeft.

2.9 U wordt gevraagd een aantal vragen te beantwoorden om de bestelling met bepaalde specificaties te verwerken. Bij het nauwkeurig beantwoorden van deze vragen moet uiterste zorg en aandacht worden besteed. Als u een ontwerp bestelt dat door de Software is gemaakt met behulp van de Services, wordt het gemaakte embleem gefabriceerd om te voldoen aan de informatie die u verstrekt en mag het embleem alleen op de exacte gedetailleerde manier worden gebruikt. Wij aanvaarden op geen enkele manier verantwoordelijkheid in het geval dat het eindproduct wordt gebruikt voor een ander doel dan zoals beschreven aan ons.

3. Gebruik van onze website

Uw gebruik van de website is onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Neem de tijd om deze te lezen, want deze bevatten belangrijke voorwaarden die op u van toepassing zijn.

4. Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken

We gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen in overeenstemming met onze Privacyverklaring [https://bmxstickers.be/privacybeleid/]. Neem de tijd om onze Privacyverklaring te lezen, omdat deze belangrijke voorwaarden bevat die op u van toepassing zijn.

5 Als u een zakelijke klant bent

Dit artikel 5 is alleen van toepassing als u een bedrijf bent.

5.1 Als u geen consument bent, bevestigt u dat u bevoegd bent om een ​​bedrijf te binden namens wie u de Services gebruikt.

5.2 Deze Voorwaarden en onze Privacyverklaring vormen de gehele overeenkomst tussen u en ons en vervangen alle voorgaande overeenkomsten, beloften, garanties, garanties, verklaringen en afspraken tussen ons, schriftelijk of mondeling, met betrekking tot het onderwerp.

5.3 U erkent dat u bij het aangaan van dit Contract niet afhankelijk bent van enige verklaring, verklaring, verzekering of garantie (onschuldig of nalatig) die niet in deze Voorwaarden of onze Privacyverklaring is uiteengezet.

5.4 U en wij zijn het erover eens dat geen van ons enige aanspraak kan maken op onschuldige of nalatige onjuiste voorstelling of nalatige onjuistheden op basis van een verklaring in dit Contract.

6 Verboden gebruik van de website en de services

U mag de Software en de Website gebruiken en gebruikmaken van de Services voor wettige doeleinden. U mag de Services of de Website niet gebruiken:

6.1 op een manier die in strijd is met toepasselijke lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving;

6.2 op een manier die onwettig of frauduleus is, of een onwettig of frauduleus doel of effect heeft;

6.3 om iemand angst of belediging te bezorgen;

6.4 het verzenden, bewust ontvangen, uploaden, downloaden, gebruiken of hergebruiken van materiaal dat niet voldoet aan onze inhoudsnormen;

6.5 om ongevraagd of ongeautoriseerd reclame- of promotiemateriaal of enige andere vorm van soortgelijke uitnodiging (spam) te verzenden of te verzenden.

7 Inhoudsnormen

Deze inhoudsstandaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de Software en de Website en in het geval dat u een aanvullend product bestelt in de vorm van een sticker (“Aanvullende Product”). U moet zich houden aan de geest van de volgende normen en aan de letter. De normen zijn van toepassing op elk onderdeel van de Service. U mag geen ontwerp maken of de Software gebruiken op een manier die:

7.1 bevat materiaal dat lasterlijk is voor een persoon;

7.2 bevat materiaal dat obsceen, aanstootgevend, hatelijk of ontstekend is;

7.3 promoot seksueel expliciet materiaal;

7.4 bevordert geweld;

7.5 bevordert discriminatie op basis van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd;

7.6 inbreuk maakt op auteursrechten, databaserechten of handelsmerken van andere personen;

7.7 zal waarschijnlijk iemand misleiden;

7.8 worden gemaakt in strijd met enige wettelijke verplichting jegens een derde, zoals een contractuele verplichting of een vertrouwensplicht;

7.9 bevordert illegale activiteiten;

7.10 bedreigt, misbruikt of inbreuk maakt op andermans privacy, of ergernis, ongemak of onnodige angst veroorzaakt;

7.11 zal waarschijnlijk andere personen lastigvallen, overstuur maken, in verlegenheid brengen, alarmeren of irriteren;

7.12 wordt gebruikt om zich voor te doen als een persoon, of om uw identiteit of verwantschap met een persoon verkeerd weer te geven; of

7.13 bepleiten, promoten of assisteren bij elke onwettige handeling zoals (alleen bij wijze van voorbeeld) inbreuk op het auteursrecht, computergebruik, drugsdelicten of geweld.

Naast het voldoen aan ons beleid voor acceptabel gebruik, stemt u ermee in dat al het materiaal dat u op onze website uploadt, op eigen risico wordt gedaan. U moet een kopie bewaren van al het materiaal dat u uploadt. We sluiten uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor geüpload materiaal dat tijdens of na het uploadproces is verloren of beschadigd.

Het niet volgen van de voorbereidende instructies van de Website voor het uploaden of bewerken van uw materiaal kan leiden tot ontwerpen van slechte kwaliteit. Wij aanvaarden in dergelijke omstandigheden geen verantwoordelijkheid voor ontwerpen van slechte kwaliteit of aanverwante producten.

We behouden ons het recht voor om elke bestelling te weigeren of te accepteren die naar onze mening naar eigen goeddunken inbreuk maakt op de bovenstaande inhoudsnormen, verboden gebruik of andere bepalingen van onze algemene voorwaarden.

We doen ons best om ervoor te zorgen dat de informatie die we gebruiken om het ontwerp en het bijbehorende product te genereren, accuraat is (bijvoorbeeld maar niet beperkt tot race- en wedstrijdspecificaties en -vereisten, grootte, afmetingen en modellen). Het is echter aan u om ervoor te zorgen dat deze informatie correct is, voldoet aan uw vereisten en geen inbreuk maakt op onze inhoudsnormen en verboden gebruik, en dat de oorspronkelijke houder van het auteursrecht heeft ingestemd met de gebruikte informatie.

8 Vrijwaring door de klant van ons

8.1 U stemt ermee in ons en onze gelieerde ondernemingen, werknemers, agenten, vertegenwoordigers en externe dienstverleners volledig te vergoeden voor alle kosten, uitgaven, schade en verliezen geleden of opgelopen als gevolg van uw:

8.1.1 inzendingen voor het gebruik van de Website en zijn functies en de Diensten;

8.1.2 ongeautoriseerd gebruik van materiaal; en / of

8.1.3 schending van het contract.

8.2 Het is aan u om voorzorgsmaatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat alle voor gebruik geselecteerde computerapparatuur en / of software vrij is van items zoals virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere items van destructieve aard. In geen geval zijn wij aansprakelijk jegens u of een andere partij die met u is verbonden voor enige directe, indirecte, speciale of andere gevolgschade voor enig gebruik van de Website, Services of het Aanvullende Product, of enige andere hyperlinkwebsite, inclusief zonder beperking, gederfde winst, bedrijfsonderbreking, verlies van programma’s of andere gegevens op het informatiesysteem of anderszins, zelfs als ons uitdrukkelijk op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.

9 Hoe een aanvullend product wordt besteld

9.1 Onze winkelpagina’s leiden u door de stappen die u moet nemen om bij ons een bestelling te plaatsen voor het Aanvullende Product. Met ons bestelproces kunt u eventuele fouten controleren en wijzigen voordat u uw bestelling bij ons indient. Neem de tijd om uw bestelling te lezen en te controleren op elke pagina van het bestelproces.

9.2 Nadat u een bestelling voor een aanvullend product hebt geplaatst, ontvangt u van ons een e-mail waarin wordt bevestigd dat wij uw bestelling hebben ontvangen en geaccepteerd. Deze e-mail vormt het aanvullende bestelcontract tussen ons en u.

9.3 We kunnen, maar zijn niet verplicht om u een e-mail te sturen waarin wordt bevestigd dat het Aanvullende Product is verzonden en / of een e-mail met informatie met betrekking tot geschatte leverdata.

9.4 Als we u geen aanvullend product kunnen leveren, bijvoorbeeld omdat dat ondersteunende product niet op voorraad is of niet langer beschikbaar is of omdat we niet kunnen voldoen aan uw gevraagde specificatie of vanwege een fout in de prijs op onze site, zullen we u informeren u hiervan per e-mail en wij zullen uw bestelling niet verwerken. Als u al hebt betaald voor het Aanvullende Product, zullen wij u het volledige bedrag terugbetalen.

10 Ons recht om deze Voorwaarden te wijzigen

10.1 Wij wijzigen deze Voorwaarden van tijd tot tijd. Kijk bovenaan deze pagina om te zien wanneer deze Voorwaarden voor het laatst zijn bijgewerkt en welke Voorwaarden zijn gewijzigd.

10.2 Telkens wanneer u een aanvullend product bij ons bestelt, zijn de voorwaarden die van kracht zijn op het moment van uw bestelling van toepassing op het contract en het bestelcontract tussen u en ons.

10.3 We kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd herzien om de volgende omstandigheden weer te geven:

10.3.1 wijzigingen in relevante wet- en regelgeving [; en OF.]

11 Het aanvullende product

11.1 Voorafgaand aan het produceren of vervaardigen van het Aanvullende Product, bieden wij u een elektronisch voorbeeld van het Aanvullende Product (“Elektronisch voorbeeld”). U kiest in dit stadium dat u de specificaties van het Aanvullende Product accepteert en door verder te gaan naar de volgende fase om het Aanvullende Product te bestellen, accepteert u de specificaties van het Aanvullende Product zoals weergegeven op de Elektronische Preview die u via e-mail wordt aangeboden

11.2 U bent volledig verantwoordelijk voor de toepassing van het Aanvullende Product. Soms kunnen we richtlijnen geven voor het toepassen van de Aanvullende Producten; u volgt dergelijke richtlijnen echter volledig op eigen risico.

11.3 U bent volledig verantwoordelijk voor het goedkeuren van het elektronische voorbeeld dat is aangepast aan uw specificaties en wij zijn op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor fouten, fouten, afbeeldingen, afmetingen, afmetingen of anderszins geproduceerd in het elektronische voorbeeld zodra dit is geaccepteerd.

11.4 De afbeeldingen van de Aanvullende Producten op onze site zijn alleen voor illustratieve doeleinden. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de kleuren nauwkeurig weer te geven, kunnen we niet garanderen dat de weergave van uw kleuren door de computer de kleuren van de ondersteunende producten nauwkeurig weergeeft. Uw aanvullende product kan enigszins afwijken van die afbeeldingen.

11.5 De ​​verpakking van het Aanvullende Product kan verschillen van die getoond op afbeeldingen op onze site.

12 Uw consumentenrecht op teruggave en terugbetaling

12.1 Als u de specificaties van het Aanvullende Product hebt aangepast, hebt u niet het recht om het Contract te annuleren, het Product te retourneren of een terugbetaling te ontvangen, tenzij het Aanvullende Product:

12.1.1 komt niet overeen met de specificatie in het elektronische voorbeeld;

12.1.2 is defect;

12.1.3 is beschadigd; en / of

12.1.4 wordt niet geleverd binnen 45 dagen na bestelling van het Aanvullende Product (tenzij er zich een Gebeurtenis buiten onze controle voordoet).

In deze situaties moet u ons een e-mail sturen door onze e-mail met de orderbevestiging door te sturen en indien nodig details van het probleem met fotografisch bewijsmateriaal op te nemen. Als u ons uw annulering via e-mail stuurt, wordt uw annulering van kracht vanaf de datum waarop u ons de e-mail stuurt. Alle verdere stappen worden gedetailleerd per e-mail in antwoord op uw e-mail.

12.2 Als u gerechtigd bent om uw bestelcontract te annuleren, zullen wij:

12.2.1 u de volledig betaalde prijs terugbetalen. Houd er echter rekening mee dat het ons wettelijk is toegestaan ​​om uw terugbetaling te verminderen om een ​​eventuele waardevermindering van de goederen weer te geven, als dit is veroorzaakt door uw behandeling ervan op een manier die niet zou zijn toegestaan ​​in een winkel;

12.2.2 restitueer je zo snel mogelijk en in elk geval binnen de hieronder aangegeven deadlines:

12.2.2.1 als u het Aanvullende Product hebt ontvangen en we hebben niet aangeboden om het van u af te halen: 14 dagen na de dag waarop we het Aanvullende Product van u hebben ontvangen of, indien eerder, de dag waarop u ons bewijsmateriaal verstrekt dat u het aanvullende product naar ons hebt teruggestuurd. Zie clausule 11.5 voor informatie over het retourneren van een aanverwant product naar ons.

12.2.2.2 als u het Aanvullende Product niet hebt ontvangen of als u het hebt ontvangen en we hebben aangeboden het bij u af te halen: 14 dagen nadat u ons op de hoogte hebt gesteld van uw beslissing om het Bestelcontract te annuleren.

Winkelwagen
Back To Top
Translate »
Independently verified
65 reviews